Till minne av Kenneth Wallin

Vi tänder ett ljus för Keneth Wallins minne. Han gav sitt liv för mänskligheten för att göra världen till ett bättre plats att leva på. Vill framföra min djupa kondoleans till hans föräldrar, anhöriga, kollegor och svenska folket. Hans bortgång är ett starkt bevis på det han trodde på. De fem svenska soldater som har förlorat sina liv i Afghanistan har inte bara lämnat efter sig sörjande anhöriga, deras bortgång är en otäck påminnelse av onda extremister som bekämpar och hotar den globala freden. Deras död berör var och en som har upplevt och sett krigets horribla ansikte.

För din glödande själ
Som slocknade för tidigt
Din livs stjärna föll
och förmörkade Sveas himmel
Men lyste en evig lyckta
I våra hjärtan
Du är den döde som lever evigt