Jag söker ej

Mina kära läsare
Ljuset, Car och den som välkommade mig i livet. Tack för era fina ord, jag kan filosofiera runt era kommentarer. Den/de som skrev om att jag har förlorat någon till döden. Döden har inte varit så orättvis mot mig än som tur.  Vi föds för att dö, men livet emellan dessa har ett syfte.Man förlorar inte någon man aldrig har haft.
Självklart har man i min ålder gått genom en hel del i livet, och man lär sig av sina misstag och hoppas på att de inte upprepas. 
Jag kommeri från en kultur där känslor och sexualitet för en kvinna är begränsad. Då tar istället orden former av dikter, sånger mm, som kan beskriva det onämnbara, det förbjudna, känslor hos en kvinna.
Vi föds för att dö, men livet emellan dessa har ett syfte.

Just nu är jag väldigt stressad och har tusentals tankar och svar på era kommentarer. Jag skriver ned en lite snabb skiss så att jag inte glömmer mina tankar, ett utförligare svar kommer imorgon tillsammans med en ny dikt, författad av mig själv.