Döden!

 Du åskådliggjorde din makt
genom att beröva mig min älskade.

Du tog hennes andetag
Du tog hennes varma kropp

Var det allt du hade förmåga till?
Var det ditt kall?

Skrattar åt ditt vämjeliga ansikte
För du har inte kunnat förfölja ditt åtagande

Jag finns här…
Din eggelse …

För hon lever i mig
Hon är jag och jag är hon

Jag bär henne i mitt hjärta
Hon lever i mig till sista andetag!